ΠΙΣΙΝΑMykonos Villas Maintenance

Η εταιρεία μας, από την αρχή της χρονιάς έχει συνάψει συνεργασία με την εταιρεία Threpsiadi-Pools, που εξειδικεύεται στο πεδίο της πισίνας, με σκοπό την παροχή  υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών.

Σκοπός της συνεργασίας μας είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της σχεδίασης, της κατασκευής και της συντήρησης πισίνας στη Μύκονο.
Τομέας σχεδίασης πισίνας - Περιλαμβάνει:
 • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό πισίνας και SPA
 • Στατικό σχεδιασμό
 • Μηχανολογικό σχεδιασμό
 • Πρόταση και προδιαγραφή εξοπλισμού
 • Αδειοδότηση

Τομέας κατασκευής - Περιλαμβάνει:
 • Εργασίες σκυροδέτησης και τοποθέτηση εντοιχιζόμενου εξοπλισμού
 • Eργασίες υγρομόνωσης
 • Εργασίες τσιμεντοκονίας εξομαλύνσεως
 • Εργασίες τελικής επικάλυψης με βαφή, ψηφίδα, χαλαζιακό υλικό
 • Κατασκευή υδραυλικών και ηλεκτρολογικών
 • Διασύνδεση εξοπλισμού μηχανοστασίου

Τομέας συντήρησης - Περιλαμβάνει:
 • Επιθεώρηση μηχανοστασίου πισίνας - συντήρηση προ έναρξης σεζόν
 • Καθαρισμός πισίνας και τοιχωμάτων προ έναρξης σεζόν
 • Βαφή τελικής επιφάνειας προ έναρξης σεζόν
 • Επιθεώρηση φίλτρων και αντλιών
 • Εβδομαδιαία μέτρηση στάθμης χημικών και καταγραφή
 • Επεξεργασία ύδατος με ρίψη χημικών - πλήρωση χημικών σε δοσομετρικά
 • Καθαρισμός πυθμένα πισίνας και συστήματος υπερχείλισης - σκίμμερ
 • Αλλαγή μέσου διήθησης (άμμου) με υαλόθραυσμα -ετησίως- σύμφωνα με προδιαγραφές DIN
 • Προμήθεια χημικών συντήρησης
 • Προμήθεια συστημάτων αυτόματης συντήρησης - δοσομετρικά & UV
 • Προμήθεια ανταλλακτικών
 • Επισκευή βλαβών
 • Συντήρηση πισίνας και μηχανοστασίου μετά την καλοκαιρινή σεζόν ενόψει χειμώνα - winterizing