ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΗ Mego Villas Maintenance παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την ανακαίνιση της βίλας σας. Οι ειδικοί συνεργάτες της εταιρείας μας αναλαμβάνουν να συζητήσουν μαζί σας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και να κάνουν τις απαραίτητες μετρήσεις ώστε να προτείνουν την καλύτερη δυνατή πρόταση αναβάθμισης.

Μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση από την εταιρεία μας περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών του πελάτη, την παρουσίαση της κατάλληλης πρότασης με αντίστοιχη εκτίμηση κόστους, την ανακαίνιση και τέλος την παράδοση «με το κλειδί στο χέρι».

Αξιοποιώντας ένα πλήρες, καταξιωμένο επιτελείο τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, καλύπτουμε τις απαιτήσεις οποιουδήποτε έργου ανακαίνισης.

Μπορούμε να επισκεφτούμε δωρεάν την εγκατάσταση σας για μια εκτίμηση των αναγκών σας.